Tromsø Sjøsenter - Brannreglene

 

    avdeling av

Åpningstider
Man - Fre
08:00 - 16:30
Lørdag (Mai-August)
10:00-14:00
 

 

  Tlf: 99 49 50 00

tromso(a)sjo-senter.no
 
 
Vi har fiskeredskaper, bekledning og utsyr
til fritids- og yrkesfiskere.

 

1.Søl ikke med bensin eller olje.

2.Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må innstalleres og repareres av fagfolk.

3.Ildsfarlig væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.

4.Husk minst ett 2-kilos pulverapparat til brannslukking.

5.Luft ut motorrom. Bruk nesen for å finne lekkasjer.

6.Bruk ikke "choke" i utide.

7.Stopp motoren straks hvis du merker lekkasje.

8.Stopp motoren og slokk åpen flamme når du skal fylle bensin eller olje. Ha brannslokkingsapparatet for hånden.

9.Ved brann kan tanker eksplodere. Ha flytemidler klar til bruk og vær forberedt på å forlate båten.

10.Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet. Tøm askebegre.

11.Monter røykvarsler.

Med forbehold om skrivefeil  og prisendringer.